سرودهای پرستشی – خانهٔ پرستش

فوریه 26, 2012

MP3



کلمات و آکورد


سرودها



فهرست




 عجیب است

1




 عشقی تازه


2



 از آسمان بریز 


3




آزادم نما
4


 چه شیرین و دلپذیر 5


 در حضور تو 6


 در طی سفر 7


 دوستت دارم ای عیسی 8


 قاصدک ها 9


 هدیه نجات  10


 عیسی تو را خواهم 11



ستایش حرمت
12



 جشن عظیمی است – شادی نماییم
13


   کلمه حیات 14


   خدای زنده  15


   محبت 16


   محبتش 17


   من آزادم 18


   منجی من 19


   نیایش 20


   روح القدس تو برترین 21


   ستایش 22


   شادانم 23


   شاه جلال 24




 
تقدیمت کنم


25




 
سلطان زندگی ام باش

26




 
تشنه ام

27




 چنانکه آهو

28




 
آرامی دلها

29




 
محتاجم من

30




 
شکر بهرت


31




 
اکنون در نور

32




 
عیسای ما

33




 ای مقدسین

34




 
کلامت

35




 
بیا

36




 
بیایید با هم

37




 چه عظیم وعجیب

38




 
ای عیسی نزدم بیا

39




 
ای خداوند همیشه حاضر

40




 
ای روح القدس


41




 
عیسی سرور و شاهم

42




 خداوند از راه فیضش

43




 
خداوند عیسی

44




 
خداوندا تو آگاهی

45




 
خداوندم قادر است

46




 
پناهگاهم تویی

47




 
پدر تو را بخشید

48




 
تو به یادم هستی

49





تو قدوسی، قدوس

50




 ای تمامی زمین


51




 بیشتر

52




 چه عظیمی

53




 جلالت می دهیم

54




 
در موکب ظفر مسیح

55





می آیم

56




 گر چه انجیر


57




 هللویا تو خداوندی

58




 حمد و جلال بر نام خداوند

59




 
روح القدس تازه کن

60




 
قدوس قدوس

61




 چون روحش

62




 تمام شد

63




 تولد يافت

64




 
تکميل کرد او

65





خواهم هر روز با تو راه روم

66




 
بشنو کلیسا


67




 قدوس هستی خدایم

68




 
در این دنیای

69




 شادان هستیم

70




 
صبحگاهان

71




 
در شب آخر

72




 كلامی گو

73




 
مشتاقم که نزدت باشم

74




 عمانوئیل- عیسی نامت چه زیبا

75




 
قوت و جلال


76




 گوییم عیسی آمده

77




 
سخن بگو

78




 
او می آید

79




 تو قدوسی

80





فیض عظیم مسیحا

81




 
خداوندم ای منجیم


82




 
وقت دعا 

83




 
جلال دهم نامت را

84




 
جایگاه آرامش

85




 تمجیدش کنید

86




 
شبان جانم

87




 
شیدای شیدا

88




 
ای خداوند و شاهم

89




 
وقتی دل شکسته

90





خود را به کویَت میرسانم

91




 شکرت کنیم


92




 
خدای من صخرهٔ من

93




 چنین می گوید – حمد و ستایش

94




 
آزاد شدم – در قلب من

95




 
با هم گرد آییم

96




 
محبت خدا بس عظیم است

97




 
چون روح در پنطيکاست

98




 خداوندم شاه شاهان است

99




 
خالق آسمان

100


سرودهای پرستشی – با محبت عیسی خواند

فوریه 14, 2012

با محبت عیسی خواند

 

با محبت عیسی خواند
گوید نزد من بیا
بر در قلبت ایستاده
گوید نزد من بیا
تأخیر مکن چون عیسی خواند
گوید نزد من بیا
رحمتش تو را می جوید
گوید نزد من بیا

ای پریشان حال بیا
ای خسته دل بیا
گر اسیر گناه
عیسی گوید بیا
ای شکسته دل بیا
ای گمگشته بیا
فیضش کند عطا
عیسی گوید بیا

عیسی بخشد گناهت را
گوید نزد من بیا
آرامش دهد او تو را
گوید نزد من بیا
تأخیر مکن چون عیسی خواند
گوید نزد من بیا
رحمتش تو را می جوید
گوید نزد من بیا


سرودهای پرستشی – عیسی تویی نان و هم چشمه حیات

فوریه 14, 2012

عیسی تویی نان و هم چشمه حیات

عیسی تویی نان و هم چشمۀ حیات
هادی به سوی حق و عاطی نجات
تویی فرزند جاودانی خدا
تنها شفیع عاصیان اندر سما( 2)
تویی امید و زندگی ام ای عیسی
تنها به فیض خود نگه داری مرا
در من نباشد هیچ ثوابی جز خطا
تو بخشی دردِ جسم و روحم را شفا
آه محبوبم عیسی، عیسی، فرزند خدا
عیسی تویی نور و کلمۀ خدا
برتر ز فوج ملائک و انبیا
اینک قدرت آسمان در دست توست
مرگ و حیات ما فقط به خواست توست( 2)
(بند گردان)


سرودهای پرستشی – عمانوئیل، عمانوئیل نام عیسی، عمانوئیل

فوریه 14, 2012

عمانوئیل، عمانوئیل نام عیسی، عمانوئیل

عمانوئیل، عمانوئیل
نام عیسی، عمانوئیل
خدا با ما، ساکن در ما
نام عیسی، عمانوئیل
عمانوئیل، عمانوئیل
نام عیسی، عمانوئیل
خدا با ما، ساکن در ما
نام عیسی، عمانوئیل
عیسی، نامت چه زیبا
منجی عزیز، رب جلال
عمانوئیل، خدا با ما
منجی رحیم، رب قدیر


سرودهای پرستشی – از مهر مسیح جدا نشوم

فوریه 14, 2012

از مهر مسیح جدا نشوم

از مهر مسیح جدا نشوم
گرچه جفاها تهدیدم کنند
رنج و زحمت را از جان پذیرم
تا ایمان پاکم را حفظ کنم
)ایمانم را حفظ کنم
منجی را ترک نکنم
صلیب بر دوش می روم
تا به مسیح برسم( 2
در قعر زندان، در قُل و زنجیر
زخم های بسیار، بدن مجروح
با خون ریخته می نویسم من
تو را خدایم از یاد نبرم
)بند گردان(
نه حیات، نه مرگ، نه هیچ قدرتی
نه چیزهای حال، نه آیندگان
نه هیچ بلندی و نه هیچ پستی
مرا از مسیح جدا نسازد
)بند گردان(


دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.